تبلیغات
دنیای کشتی کج - یوگرافی کین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام اصلی:Glen Jacobs


 

لقب:Kane


 

تاریخ تولد:۲۶آپریل ۱۹۶۸ امسال ۳۹ ساله میشه


 

محل تولد:Madrid, Spain  مادرید اسپانیا


 

وضعیت:متهل.ازدواج کرده باTia Jacobs دارای یک فرزند


 

وزن:326lbs


 

قد:۲۰۵


 

تاریخ ورود به کشتی کچ:1993(۲۸سالگی)


 


مربیان او:Ray Candy....Dean Malenko


 

لقبهای دیگر:Unibomb (SMW)......Doomsday (USWA)..........Christmas Creature.........Fake Diesil (WWF)...........Isaac Yankem DDS (WWF)


 

حرکت پایانی:


 

Tombstone Piledriver 


 

Chokeslam from Hell  


 

حرکتهای مورد علاقه که زیاد استفاده میکنه:


 

Chokeslam                                                       


 

Big Boot


 

Tilt a Whirl Slam


 

Clothesline from the top ropet


 

دشمنان: 


 

                     Bret Hart


 

X-Pac & Tori


 

Big Show


 

Evolution


 

Edge w/Lita


 

Undertaker


 

DDP/Kanyon


 

Chris Jericho


 

Triple H


 

Gene Snitsky


 

Steve Austin


 

KroniK


 

Storm/Regal


 

Ric Flair


 

Chris Masters


 

Vader


 

Kurt Angle                                      


 

Dudley Boyz


 

Rob Van Dam


 

Carlito Cool


 

Mankind


 

Test


 

Storm/Morely


 

Shane McMahon


 

Vince McMahon


 

UnAmericans


 

Matt Hardy


 

افتخارات:


 

در۷آپریل۱۹۹۵به همراه یارش یعنیAl Snow توانستند The RockNRoll Express رو شکست بدند و کمربندSmoky Mountain Wrestling Tag Team titles رو بگیرند.


 

در۱۳جولای۱۹۹۷با شکست دادنSpellbinder توانست کمربندUnited States Wrestling Association Southern title رو بگیره.


 

درسال۱۹۹۸با شکست دادن حریف خود یعنیSteve Austin کمربندWWF Heavyweight title رو بگیره.


 

در۱۳جولای۱۹۹۸به همراه یارش یعنیMankindتوانست با شکست دادن گروهThe New Age Outlaws کمربندWWF Tag Team titles رو بگیره.


 

در۱۰آگوست۱۹۹۸به همراه یارش یعنیMankindتوانست کمربندWWF Tag Team titles رو نگه دارند.


 

در۵آپریل۱۹۹۹در راو به همراه یارش یعنیXPacبا شکست دادنJeff Jarrett & Owen Hart توانستند کمربندWWF Tag Team titles رو بگیرند.


 

در رسمنیا ایکس۷ توانست با شکست دادن Big Show & Raven کمربندWWF Hardcore title رو بگیره.


 

در۱۷آپریل۲۰۰۱در اسمک دان توانست به همراه یارش یعنیUndertaker با شکست دادن Edge & Christian کمربندWWF Tag Team titles رو بگیره.


 

در جاد من دی ۲۰۰۱توانست در بازیChain match با شکست دادنTriple HکمربندWWF Intercontinental title رو بگیره.


 

در۹آگوست۲۰۰۱در اسمک دان توانست به همراه یارشUndertakerبا شکست دادنO"Haire & Chuck Palumbo کمربندWCW Tag Team titles رو بگیرند.


 

در سامراسلم۲۰۰۱به همراه یارشUndertakerبا شکست دادنDDP & Kanyon کمربندWWF Tag Team titles رو بگیره.


 

در۲۳سپتامبر۲۰۰۲ به همراه یارش یعنیHurricane با شکست دادنLance Storm & Christian کمربندWWE Tag Team titles رو بگیره.


 

در۳۰سپتامبر ۲۰۰۲ در راو با شکست دادنChris Jericho توانست کمربندWWF Intercontinental title رو بگیره.


 


در۳۱مارچ ۲۰۰۳ در راو به همراه یارش یعنیRob Van Dam با شکست دادنStorm & Morely & Dudleyz کمربند(WWE) World Tag Team titles رو بگیرند.


 

و آخرین قهرمانی او در۱نوابر۲۰۰۵ رخ داد. او به همراه یارشBig Show توانست با شکست دادنLance Cade & Trevor Murdoch کمربند(WWE) World Tag Team titles رو بگیره.


 

در حال حاضر در اسمک دان است و همین هفته با تیکر یار میشند و با ام پی وی و کندی مسابقه دارن