تبلیغات
دنیای کشتی کج - بیو گرافی EDGE

 

 

یوگرافی ادج: 

نام اصلی:Adam Copeland 

لقب:Edge 

تاریخ تولد:30اکتبر1973(33ساله) 

محل تولد:Originally from Orangeville, Ontario 

وضعیت:متهل 

وزن:240 lbs 

قد:6'4 

مربیان او: 

Ron Hutchison 

Sweet Daddy Siki 

Bret Hart 

Leo Burke 

Stu Hart 

Dory Funk Jr 

Tom Prichard 

تاریخ ورود به کشتی کچ:(20ساله)1993 

لقبهای دیگر:Sexton Hardcastle.......Adam Impact 

حرکت پایانی: 

The Downward Spiral 

The Edgecution 


حرکتهای مورد علاقه که زیاد استفاده میکنه: 

The Spear 

Missile Dropkick 

Edge-O-Matic 

The Crossbody 

The Edgecator 

Half Nelson Sitout Facebuster 

Flying Spear 

Electric Chair Drop 

One Man Conchairto


دشمنان: 
The J.O.B. Squad 
The Ministry 
The Hardy Boyz 
The Dudley Boyz 
Lance Storm 
Christian 
Rhyno 
William Regal 
Booker T 
Kurt Angle 
Chris Jericho 
Eddie Guerrero 
Chavo Guerrero 
Evolution 
Randy Orton 
Chris Benoit 
Shawn Michaels 
Kane 
Matt Hardy 
Ric Flair 
Mick Foley 
John Cena 
Rob Van Dam

و خیلی های دیگر که زیاد مهم نبوده اند 

ولی در پایان باتیستا و آندرتیکر مهمترین هاش بوده است


افتخارات ادج: 

او یک بار کمربندICW/MWCW Mid-West Unified Tag Team titleو یک بار کمربندSSW Tag Team titleرو داشته. 

او همچنین2سال کمربندICW Street Fight Tag Team titles رو داشته. 

در24جولای1999با شکست دادنJeff Jarrett توانست کمربندWWF Intercontinental title رو بگیره. 

در2آپریل2000به همرا یار خود یعنیChristianبا شکست دادن گروهThe Dudley Boyz توانستند کمربندWWF Tag Team titles رو بگیرند. 

در25جون2000به همراه یارش یعنیChristianبا شکست دادن گروهToo Cool توانستند کمربندWWF Tag Team titles رو بگیرند. 

در22اکتبر2000با همراهChristianبا شکست دادن گروهThe Hardy Boyz توانستند کمربندWWF Tag Team titles رو بگیرند. 

در10دسامبر2000به همراهChristianتوانستند با شکست دادن Bull Buchanan & Goodfather کمربندWWF Tag Team titles رو بگیرند. 

در19دسامبر2000به همراه یارش یعنیChristianبا شکست دادنRock & Undertaker توانستند کمربندWWF Tag Team titles رو حفظ کنند. 

در19مارچ2001به همراه یارش یعنیChristianبا شکست دادن گروهThe Hardy Boyz توانستند کمربندWWF Tag Team titles رو بگیرند. 

در1آپریل2001به همراهChristianتوانست با شکست دادن گروهThe Dudley Boyz کمربندWWF Tag Team titles رو بگیره. 

او همچنین نفر اول کینگ آف رینگ2001 شد. 

در30آگوست2001با شکست دادنLance Storm توانست کمربندWWF Intercontinental title رو بگیره. 

در21اکتبر2001با شکست دادنChristianتوانست کمربندWWF Intercontinental title رو حفظ کنه. 

در19 نوامبر2001با شکست دادنTestتوانست کمربندWWF Intercontinental title رو حفظ کنه. 

در4جولای2002به همراه یارشHulk Hogan توانست با شکست دادنBilly & Chuck کمربندWWF Tag Team titlesرو بگیره. 

در19آپریل2004به همراه یارش یعنیChris Benoit توانست باشکست دادنRic Flair & Batista کمربندWWE World Tag Team titles رو بگیره. 

در11جولای2004در ونجنس توانست با شکست دادنRandy Orton کمربندWWE Intercontinental title رو بگیره. 

در نیو یرز رولشن2006با شکست دادن حریف خود یعنیJohn Cena توانست کمربندwweرو بگیره.

دیگر قهرمانی او هم در3جولای2006رخ داد.او با شکست دادن حریف خود یعنیRob Van Dam & John Cena توانست کمربندwweرو باز هم بگیره

او کارهای خاصی نکرده ولی در موقعی کمربند سنگین وزن جهان رو در دست داشت و توانست کمربند سنگین وزن جهان رو از اندرتیکر بگیره و آندرتیکر رو از اسمک دون اخراج کنه

ولی سری کمربند سنگین وزن جهان رو از دست داد